Procedurevergadering : Procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

6 november 2008
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Situatie bij de corporatie Rochdale

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezending van de vertrouwelijke stukken van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woingbouw (WSW) m.b.t. de investering in het stoomschip Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzoek om uitstel n.a.v. de brief met het verzoek om openbaarmaking van gegevens m.b.t. de ss Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  De SS Rotterdam van woningcorporatie Woonbron

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Hoorzitting woningcorporatie De Veste

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reikwijdte experiment Huur op Maat

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief van de RGD aan de gemeente Den Haag inzake de gevelplaten van de Hoftoren

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van brief aan de G4 Verkeer en Vervoer inzake fietsparkeervoorzieningen in het Bouwbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op het advies van dhr Kremers over de Woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding kabinetsstandpunt en evaluatieonderzoeken inzake het welstandsbeleid en de regeling voor bouwvergunningsvrije bouwwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging over informeren over de Poolse situatie in vergelijking met de Nederlandse situatie m.b.t. de huisvesting, huurbeleid e.d.

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stedenbeleid vanaf 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  KrachtwijkenMonitoring en verantwoording van het beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage gemeentelijk beleid voor Marokkaanse Nederlandse jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Communicatie van het verkennend onderzoek naar de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data