Commissievergaderingen

Vrijdag 23 september 2022

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Tielen (VVD) om volgende week een feitelijke vragenronde te organiseren over de VWS-monitor september 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzamelbrief ggz (TK 25424-619) / Rode draden analyse en verkenning NZa inzake (voorgenomen) sluitingen en veranderingen in behandelaanbod (TK 25424-621)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
Naar boven