E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Tielen (VVD) om volgende week een feitelijke vragenronde te organiseren over de VWS-monitor september 2022

De vergadering is geweest

23 september 2022
14:00 uur
 Onderstaand treft u een verzoek aan van het lid Tielen (VVD) om volgende week een feitelijke vragenronde te organiseren over de VWS-monitor september 2022, naast de reeds vastgestelde inbreng van feitelijke vragen over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023. Zie onderstaand bericht voor de toelichting op dit verzoek.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgenmiddag, vrijdag 23 september 2022, om 14.00 uur of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst*.
 
Indien dit verzoek voldoende steun krijgt, dan zal de inbreng van deze feitelijke vragenronde worden vastgesteld op woensdag 28 september 2022 te 14.00 uur.
Aan het ministerie zal worden verzocht dezelfde beantwoordingstermijn aan te houden als voor de feitelijke vragen over de begroting (uiterlijk dinsdag 11 oktober 2022).
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 ------------
Van: Tielen, J.
Verzonden: donderdag 22 september 2022

Onderwerp: Emailprocedure mbt feitelijke vragenronde VWS monitor
 
Beste voorzitter Smals en adjunct-griffier Julie-Jet van de Kamercommissie VWS,
 
Volgende week is de Feitelijke Vragenronde over de begroting. Ik zou graag naast Feitelijke Vragen over de Begroting VWS, ook over de Monitor VWS van september 2022 vragen willen stellen en de beantwoording hiervan bij de begrotingsbehandeling willen betrekken.
Is het mogelijk om via een emailprocedure de commissie te vragen of zij dat ook een goed idee vinden?
Alvast dank,
Groet,
 
Drs Judith Zs.C.M. Tielen
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de VVD

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Tielen (VVD) om volgende week een feitelijke vragenronde te organiseren over de VWS-monitor september 2022

    Te behandelen:

    Loading data
Naar boven