Commissievergaderingen

Maandag 30 maart 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee) (geannuleerd door de Parliamentary Assembly of the Council of Europe ivm de...

Werkbezoek
Geannuleerd Ankara (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Frisian Flag 2020 (geannuleerd)

Werkbezoek
Geannuleerd Leeuwarden

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep Grootstedelijke mobiliteit (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Vergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Niet-reanimeerpenning (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van voorbereidingsgroep Emancipatie om instemming met projectvoorstel CBS genderscan ondernemerschap

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

EMAILPROCEDURE Reactie minister op brief PBLCO + Cordaid inzake bestrijden coronavirus i.r.t. ontwikkelingslanden

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Besloten werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht) (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Utrecht (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Notaoverleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Crisisstructuur ggz en uitvoering van de motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg (TK 25424-526)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie - Bureauvergadering

Werkbezoek
Geannuleerd Tweede Kamer, Oudkamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van de Voorbereidingsgroep werkafspraken informatievoorziening tot het sturen van een brief aan de minister van Financiën

E-mailprocedure
(besloten)