Commissievergaderingen

Woensdag 30 januari 2013

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Interparlementaire bijeenkomst over het Europees Semester

Werkbezoek
Brussel

tijdelijke commissie Huizenprijzen

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Klompezaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Diverse fiscale onderwerpen (verplaatst; wordt toegevoegd aan AO Belastingdienst d.d. 27 februari 2013)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Integratieonderwerpen (verplaatst naar 27 februari 2013)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Vergadering Commissie Werkwijze

Procedurevergadering
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom van...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2012) - 33507

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Raad Algemene Zaken d.d. 4 februari 2013

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 12:40 - 12:50 uur

Extra procedurevergadering over het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport over spooronderhoud

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Voedsel en voedselprijzen

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nederlandse inzet CITES CoP16

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Vastgoed Defensie (verplaatst naar 6 februari 2013)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen - 33182 (verplaatst naar 12 februari 2013)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Situatie Israel en Palestina

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:45 - 15:00 uur

Dethon Industrie inzake de Contouren van de Participatiewet

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Contouren Participatiewet

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Europees ontwikkelingsbeleid

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 18:00 - 18:30 uur

Gesprek met Directeur Generaal UNIDO, mr. Kandeh K. Yumkella.

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 18:30 - 22:30 uur

Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan (verplaatst naar 19 maart)

Algemeen overleg
(verplaatst)