Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vaststellen eindversie verdiepingsonderzoek “grondkosten”

  Besluit: akkoord met eindversie verdiepingsonderzoek  "grondprijzen"; enkele opmerkingen worden aan RIGO/Brinkgroep doorgegeven. 
   

 3. 3

  Offerte Fabrique presentatie / communicatie eindrapport

  Besluit: enkele vragen omtrent offerte worden aan Fabrique voorgelegd. Enkele voorbeelden van mogelijke presentatievormen wordt nagestuurd. 

 4. 4

  Concept invulling veegbijeenkomst deskundigen/belanghebbenden op woensdag 13 februari, 15:00 tot 18:00 uur

  Besluit: akkoord met voorstel 

 5. 5

  Planning

  Besluit: planning besproken; TCH activiteiten zijn d.m.v. eerder gestuurde vergaderverzoeken vastgelegd.  
   

 6. 6

  Gespreksnotities deelnemers rondetafelgesprekken

  De gespreksnotities die door deelnemers aan rondetafelgesprekken worden aangeleverd, worden gebundeld in een document. Ook de papers die te laat worden aangeleverd zullen zo veel mogelijk in een document worden gebundeld.