Commissievergaderingen

Maandag 26 september 2022

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Frouke Postma-Doornbos

Verhoor
Enquêtezaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (36084)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met EP-delegatieleden: voorbereiding notaoverleg Staat van de Europese Unie 2022

Gesprek
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 12:00 - 15:30 uur

IPU - 12 PLUS meeting (hybride)

Vergadering
Klompézaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel voor een rondetafelgesprek over China, woensdag 19 oktober 2022, 15.00-17.30 uur - reactietermijn 26 september om 12.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (TK 36200-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (TK 36200-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (TK 36200-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (36200-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (36200-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (TK 36200-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:15 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 21:00 uur

Staat van de Europese Unie 2022

Notaoverleg
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Eelco Eikenaar

Verhoor
Enquêtezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Ontvangst van de delegatie van de Ethnic Council van de Nationale Assemblee van Vietnam

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal (besloten)

tijdelijke commissie Corona

Tijd vergadering 14:00 - 14:15 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verordening versterking Europese defensie-industrie door gemeenschappelijke aanbestedingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Macro Economische Verkenningen van het CPB voor 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (Miljoenennota) 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Besluit verlaagde omzetdrempels zorg (TK 32620-275)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Anita Wouters

Verhoor
Enquêtezaal

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 19:30 uur

Belastingplan 2023

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)