Inbreng feitelijke vragen : Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (36200-VII)

De vergadering is geweest

26 september 2022
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

    Te behandelen:

    Loading data