Commissievergaderingen

Donderdag 22 januari 2015

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Werkbezoek van de rapporteur Circulaire Economie Cegerek (PvdA) aan EU-instellingen

Werkbezoek
Brussel

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 09:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering is verplaatst naar 27 januari 2015

Procedurevergadering
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Inburgering

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Gevangeniswezen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Hulpmiddelenbeleid (verplaatst naar 12 februari 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Onregelmatigheden ICT-aanbestedingen (uitgesteld naar 29 januari 2015 om 14.00)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Scheepvaart (verplaatst naar 21 januari)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 15:00 uur

Vmbo-mbo en overgangen in het onderwijs

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

tijdelijke commissie Benoeming Nationale ombudsman

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Bijeenkomst Tijdelijke Commissie Benoeming Nationale Ombudsman

Vergadering
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Gereserveerd voor voorbereiding gesprek Greentown Curacao

Vergadering
Klompezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Gesprek met GreenTown Curacao

Gesprek
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden (34082)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie Wet BIG - 29282-211

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kostenkaders DNB en AFM 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoeken risicoverevening (29689-560)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten (TK 34065)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Legale identiteitswisselingen en reisdocumenten

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Verzamel-algemeen overleg jeugdzorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding jaarplannen 2015 van UWV en de Sociale Verzekeringsbank (26448-529)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Cyber security

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding RIVM rapport Index SES-verschillen in (gezonde) levensverwachting - 32620-141

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting (34068)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang (TK 34074)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:30 - 15:45 uur

Procedurevergadering (Let op! Gewijzigde datum en tijd)- VERPLAATST NAAR 9.45 uur

Procedurevergadering
(verplaatst)