Commissievergaderingen

Woensdag 21 mei 2014

Defensie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Oefening: Internationale onderzeeboot oefening

Werkbezoek
Geannuleerd Baltische Zee (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:00 - 12:00 uur

MINUSMA

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek gebruik klantgegevens door banken

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Decentrale energie IS TOT NADER ORDER UITGESTELD.

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Personeel Defensie (verplaatst naar 27 mei)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Discriminatieonderwerpen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Informatievoorziening zorguitgaven (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met CTIVD

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:45 uur

Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 28 mei 2014)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Dalit-vrouwenactivisten

Bijzondere procedure
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:30 uur

PISA-resultaten

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 14:44 uur

Voorhang Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Koopsector (verplaatst naar 11 juni 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Leveringen van Nederlandse bedrijven aan het Syrische chemische wapenprogramma

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Dienstverlening aan huis (verplaatst naar 25 juni 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Rondetafelgesprek inzake Franchising

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Videoconferentie met dhr. Schleicher van OECD over PISA-resultaten (meeluisterzaal in de Suze Groenewegzaal)

Gesprek
Tilanuskamer

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 18:00 uur

Maatschappelijke opvang/zwerfjongeren/Daklozenproblematiek (verplaatst naar 26 juni 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:30 - 16:15 uur

Rekenkamerrapport bij Verantwoording OCW 2013

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Burundi en Rwanda

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Briefing rapport 'Veiligheid van vreemdelingen' van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 16:30 - 17:45 uur

Verantwoordingsonderzoek departementale jaarverslagen 2013, rijksbrede thema's (ARK)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)