Agendapunten

  1. Gesprek met Dalit-vrouwenactivisten over rol Nederland bij het internationaal aankaarten van discriminatie tegen Dalit-vrouwen en bestrijding hiervan