Commissievergaderingen

Dinsdag 19 december 2017

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure - voorstel Wassenberg (PvdD) om een overzicht van te verwachten kosten over kernenergie te vragen

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om omzetten AO in SO Statuut Europese Politieke partijen

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Vliegveld Lelystad

Petitie
Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Tegen de korting op de Wajong

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

World Animal Protection Nederland biedt aan rapport m.b.t. internationaal verbeteren van dierenwelzijn

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Vóór openstelling van Lelystad Airport op 1 april 2019

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding achtste Siege Watch kwartaalrapportage door Pax.

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Aanpassing statuut Europese politieke partijen (is verplaatst naar 20 december 2017)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Gesprek met de Bulgaarse ambassadeur Alexandrov inzake het Bulgaarse EU-Voorzitterschap

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gezamenlijke delegatievergadering ter voorbereiding op het IPKO

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal