Debat geweest
19 december 2017 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 19 december 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 19 december 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek MKB-Nederland om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
4
Verzoek van het lid Van Tongeren om bij de Raad van State om een voorlichting te vragen hoe artikel 16 van de Mijnbouwwet toegepast moet worden op economische zone, aansluitende zone en territoriale wateren van Nederland

Te behandelen:

7
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 november 2017, over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt

Te behandelen:

8
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2017, over het rapport ‘Natural gas and climate change’ waaruit blijft dat er na 2035 geen rol meer is voor aardgas in de EU

Te behandelen:

16
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit

Te behandelen:

25
Doorgeleiden naar de Kamer door het Presidium van een voorstel van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen

Te behandelen:

27
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten
28
Stafnotitie beëindiging mandaat voor het rapporteurschap Energie-Unie
29
Stafnotitie - Jaarplanning 2018
30
Beleidsthema's ten behoeve van de V-100 in 2018
33
Uitnodiging voor informele kennismaking met de bewindspersonen op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op woensdag 20 december 2017 van 16.30 tot 17.30 uur
34
Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 12 december 2017, over het bericht dat het CVW dit jaar 2,4 miljoen euro verdiende aan schadeafhandeling in Groningen

Te behandelen:

35
Reactie op het verzoek van het lid Jetten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 december 2017, over uitwerking afspraken over kolencentrales uit regeerakkoord

Te behandelen:

37
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2017, over het bericht dat het stoken van hout vervuilender is dan kolen (Trouw, 22 november 2017)

Te behandelen:

38
Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het bericht dat de export van Gronings Gas in 2017 hoger wordt dan in 2015 en 2016

Te behandelen:

40
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad van 18 december 2017 (Kamerstuk 21501-33-678) en het verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017 (Kamerstuk 21501-33-666)

Te behandelen:

42
Verzoek van het lid Van den Berg om een kabinetsreactie te vragen op het rapport ‘Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles’ van het CPB ten behoeve van het rondetafelgesprek over de deeleconomie op 17 januari 2018

Te behandelen:

43
Verzoek van het lid Van der Lee inzake de tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 december 2017 gevraagde brief over de vijf transitiepaden en de verkenningsrapporten daarover

Te behandelen: