Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 december 2017
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • S. Öztürk (DENK)
 • L. van Raan (PvdD)
 • A. Weverling (VVD)
 • S.M. Beckerman (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek MKB-Nederland om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verzoek van het lid Van Tongeren om bij de Raad van State om een voorlichting te vragen hoe artikel 16 van de Mijnbouwwet toegepast moet worden op economische zone, aansluitende zone en territoriale wateren van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regels voor de terugvordering van staatssteun (Wet terugvordering staatssteun)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 november 2017, over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2017, over het rapport ‘Natural gas and climate change’ waaruit blijft dat er na 2035 geen rol meer is voor aardgas in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Informatievoorziening begroting EZK (XIII) en LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie reactie over de uitzending van Kassa van 4 november 2017 “Onveilige slimme gasmeters”

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wetgevingsagenda energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken rond de bescherming tegen vijandelijke bedrijfsovernames en de bescherming van vitale sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpak Klimaatwet en Klimaat- en Energieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies GTS over de capaciteitsmatige leveringszekerheid en bouw van aanvullende stikstofinstallatie in Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het rapport 'Nederland op glasvezel' van FCA

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Betere waarborgen voor het eenvoudig wisselen van telecomaanbieder (overstappen)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken onderhandeling richtlijnvoorstel online verkoop van goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Het gebruik van algoritmes en de inzet van bug challenges binnen de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de brief van onder andere Company.info inzake de wijziging van de Financiële regeling handelsregister 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging brief over verplichte openstelling winkels

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Commerciële radio: inrichting Taskforce

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Bezoek Minister-president aan Klimaattop op 12 december 2017 in Parijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Doorgeleiden naar de Kamer door het Presidium van een voorstel van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en (dertigleden)debatten

 28. 28

  Constitutionele toetsing bij de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitnodiging voor ambassadeursconferentie op 1 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitnodiging voor informele kennismaking met de bewindspersonen op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op woensdag 20 december 2017 van 16.30 tot 17.30 uur

 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden 12 december 2017, over het bericht dat het CVW dit jaar 2,4 miljoen euro verdiende aan schadeafhandeling in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Jetten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 december 2017, over uitwerking afspraken over kolencentrales uit regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Energierekening huishoudens

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2017, over het bericht dat het stoken van hout vervuilender is dan kolen (Trouw, 22 november 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2017, over het bericht dat de export van Gronings Gas in 2017 hoger wordt dan in 2015 en 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda Energieraad van 18 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad van 18 december 2017 (Kamerstuk 21501-33-678) en het verslag van de informele Energieraad van 20 september 2017 (Kamerstuk 21501-33-666)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Vervolgtraject toekomst postmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Van den Berg om een kabinetsreactie te vragen op het rapport ‘Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles’ van het CPB ten behoeve van het rondetafelgesprek over de deeleconomie op 17 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Van der Lee inzake de tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 december 2017 gevraagde brief over de vijf transitiepaden en de verkenningsrapporten daarover

  Te behandelen:

  Loading data