Commissievergaderingen

Maandag 14 september 2015

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Subsidieregeling instandhouding Rijksmonumenten (Brim)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 11:00 - 19:00 uur

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten (Kamerstuk 34 065)

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

De situatie in de melkveehouderij

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek informatie nav nieuws over situatie Hongarije

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring opzet rondetafelgesprek locatiebeleid rechtspraak

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Voortgang trekkingsrechten pgb

Algemeen overleg
Thorbeckezaal