Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

De vergadering is geweest

14 september 2015
11:00 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.J. Mansveld
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • D. Hoogland (PvdA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • J. Houwers (Houwers)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data