Commissievergaderingen

Vrijdag 14 mei 2021

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Spring Session (on-line)

Werkbezoek
On-line (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vierde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit (31 865, nr. 184)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)