Commissievergaderingen

Dinsdag 12 juni 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-Operation (DSCTC)

Werkbezoek
Estland en Finland (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34960-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Inkorten tijdsduur en verplaatsen tijdstip algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 13 juni 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep Rapporteur Jaarverslag Defensie 2017

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Defence for Children - Onderzoeksrapport "Je ziet me niet, maar ik ben er wel"

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Werkgroep Kind in azc met aanbevelingen uit onderzoek over leefomstandigheden van kinderen in azc’s d.d. 12 juni 2018

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Uitbreiding van experiment Jan Ligthartschool in Westerbroek tot oorspronkelijke plan van VZD

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Stichting DierenLot biedt petitie ‘Samen voor zeehonden’ aan

Petitie
Petitie Statenpassage

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:15 uur

COSAC

Delegatievergadering
commissiekamer 2 Eerste Kamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging begrotingsstaat ministerie Buitenlandse Zaken

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34960-XVI

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorjaarsnota 2018

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34960-IV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (TK 34960-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota), deel EZK - 34960-XIII

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Wijziging verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34960-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een technische briefing door SodM over het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

ARK - Jaarverslag SZW 2017

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2018

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Hoorzitting Investeringsagenda Belastingdienst

Hoorzitting
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Algemene Rekenkamer over haar rapport bij de verantwoordingsstukken

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Voorbereidingsgroep ontbijtsessie inzake ‘emissieloos rijden in 2030

Vergadering

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Bevindingen rapporteurs verantwoordingsstukken Justitie en Veiligheid 2017

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Benelux Parlement - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Jongelingkamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs belasting digitale economie

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:45 - 18:45 uur

Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de stand van zaken ICT hervormingen bij de Belastingdienst

Technische briefing
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:00 - 18:30 uur

Voorbereidingsgroep Scandinavische lessen zorgtaken en langdurige zorg

Gesprek
(besloten)