E-mailprocedure : Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een technische briefing door SodM over het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

De vergadering is geweest

12 juni 2018
16:00 uur
Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hierbij treft u aan een voorstel van het lid Agnes Mulder (CDA) om het Staatstoezicht op de Mijnen een briefing te laten verzorgen over het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34957).
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 12 juni 2018 om 16.00 uur door middel van een allen beantwoorden op deze e-mail kenbaar te maken of u met dit voorstel kunt instemmen. 

Dennis Nava 
 
Geachte griffie,
 
Namens het lid Agnes Mulder het verzoek om via een emailprocedure het voorstel te doen om een technische briefing te houden met het Staatstoezicht op de Mijnen ten behoeve van de behandeling van de wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (TK 34957) in te plannen vooraf aan het debat over de wet.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een technische briefing door SodM over het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

    Te behandelen:

    Loading data