Commissievergaderingen

Maandag 10 oktober 2016

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

OVSE PA - Election Observation Missions (EOM)

Werkbezoek
Georgia (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 08:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 4e deelsessie 2016

Vergadering
Straatsburg (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

AMVB's voor de Omgevingswet

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek vh lid Van Meenen om reactie staatssecretaris voorafgaand aan stemmingen over wet lerarenregister

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Hoorzitting met Turks/Nederlandse organisaties

Hoorzitting
EnquĂȘtezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 15:00 uur

Verbetering van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met invoering van het trekkerkenteken (wordt plenair behandeld)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Certificering zeegaande zeilschepen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

CvTE

Werkbezoek
Utrecht (besloten)