Debat geweest
10 oktober 2016 | 10:00 - 17:00
Hoorzitting / rondetafelgesprek

AMVB's voor de Omgevingswet

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "AMVB's voor de Omgevingswet"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(programma/genodigden gewijzigd)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie rondetafelgesprek AMVB's voor de Omgevingswet d.d. 10 oktober

Deelnemers


Agendapunten

3
Programma

Details

Blok 1 - Bedrijfsleven (10.00 – 11.15)
 • NEPROM, mevrouw Zandvliet
 • MKB-Nederland/VNO-NCW, de heer Van den Broek
 • VNCI, mevrouw Roosen
 • Bouwend Nederland, de heer Van Rooij
 • LTO NL, de heer Van ’t Klooster
 
Blok 2 - Non-profit belangenorganisaties (11.15 – 12.45)
 • Federatie ruimtelijke kwaliteit, de heer Ten Cate
 • Stichting natuur en milieu, mevrouw Robesin
 • Milieudefensie, de heer Pols
 • Duurzame Energie Koepel, de heer Van der Gaag
 • Landschappen NL, de heer Bartelink
 • Onderstroom, de heer Rietveld

Lunchpauze (12.45 – 13.45)

Blok 3 - Overheid (13.45 – 14.45)
 • IPO, de heer Janssen
 • VNG, de heer Revis
 • UvW, de heer Oosters
 • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, mevrouw Meijers
 
Blok 4 - Adviseurs (14.45 – 15.45)
 • PBL, ziet af van deelname
 • RIVM, mevrouw Loeff
 • Commissie voor de m.e.r., mevrouw Ten Holder
 • GGD GHOR Nederland, de heer Backx
 • Actal, de heer Helder
Koffiepauze (15.45– 16.00)

Blok 5 - Juridische wetenschap (16.00 – 17.00)
 • Dhr. prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen)
 • Dhr. prof. dr. F.P.C.L. (Frans) Tonnaer (emeritus hoogleraar Omgevingsrecht, Open Universiteit Heerlen)
 • De heer prof. mr. dr. G.A. (Gerrit) van der Veen (Rijksuniversiteit Groningen)
 
4
POSITION PAPERS:

Te behandelen: