Commissievergaderingen

Maandag 8 maart 2021

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:30 uur

Wijziging van de Woningwet

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

EU-Gezondheidsraad d.d. 16 maart 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Hernieuwd verzoek van het lid Paternotte (D66) om brief minister SZW inzake impact coronacrisis op statushouders en inburgeraars

E-mailprocedure
(besloten)