Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Woningwet

Wetgevingsoverleg: "Wijziging van de Woningwet "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Wijziging van de Woningwet (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 maart 2021, over wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet 8 maart 2021

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen:

10
Ingetrokken amendementen

Te behandelen:

12
Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen

Te behandelen: