Wetgevingsoverleg : Wijziging van de Woningwet

De vergadering is geweest

8 maart 2021
14:00 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

*) Indicatieve spreektijd is 5 minuten per fractie in eerste termijn

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J.H. Terpstra (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Financiële positie Vestia en de duurzame oplossingsrichting

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Tijdelijke opschorting van de markttoets

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Volkshuisvestelijke prioriteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie van de Huisvestingswet 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op een voorstel voor deelname aan een commissie m.b.t. toepassing van de menselijke maat door corporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken duurzame oplossing Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Duurzame Oplossing Vestia

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Ingetrokken amendementen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Opgevoerde motie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen

  Te behandelen:

  Loading data