Commissievergaderingen

Donderdag 6 mei 2021

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:30 - 22:30 uur

Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek emailprocedure Alertering Vermist Kind n.a.v. kabinetsbrief

E-mailprocedure
(besloten)
Naar boven