Wetgevingsoverleg : Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

De vergadering is geweest

6 mei 2021
10:30 - 22:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie totaal (inclusief 2e termijn):
 
VVD                                         15 minuten
D66                                          20 minuten
PVV                                          10 minuten
CDA                                         10 minuten
SP                                           10 minuten
PvdA                                        20 minuten
GroenLinks                               20 minuten
FvD                                          10 minuten
PvdD                                        10 minuten
ChristenUnie                            10 minuten
Volt                                         08 minuten
JA21                                        15 minuten
SGP                                         10 minuten
DENK                                       10 minuten
50PLUS                                    08 minuten
BoerBurgerBeweging              05 minuten
BIJ1                                         08 minuten
 
Totaal: 201 minuten 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • B. van 't Wout
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • H.M. Palland (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • W.R. van Haga (FVD)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • N. Gündogan (Volt)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • T. Kuzu (DENK)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • S.H. Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie Digitaal groen certificaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data