Wetgevingsoverleg

Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

Wetgevingsoverleg: "Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 (Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2) (TK 35807) - donderdag 6 mei 2021, 10.30 tot 22.30 uur; aanvangstijd gewijzigd (was: 10.00 uur) (op verzoek minister VWS)
Stenogram
Download Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19) (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 mei 2021, over Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het stellen van tijdelijke regels over de inzet van testbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (Tijdelijke wet testbewijzen covid-19)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
3
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen:

Gerelateerde zaken