Commissievergaderingen

Donderdag 5 februari 2015

tijdelijke commissie Evaluatie WPE

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering van de tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Informatie over het openbaar maken Aedesbenchmark

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kinderopvang

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Draagmoederschap

Algemeen overleg
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kredietverlening

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Thematische wetsevaluatie Gedwongen zorg van ZonMw (i.v.m. plenaire overlap, tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Bangladesh Veiligheidsakkoord

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie over de publicatie "Beter begrijpen, beter benutten" maatschappelijke toepassingen van het hersen- en cognitieonderzoek

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Europese stedelijke agenda

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 10 februari 2015

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Uitvoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nader verslag Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) (TK 34058)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Dataretentie en privacy (verplaatst naar 25 maart 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering) (34090)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie Verantwoord Begroten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging Wet openbaarheid van bestuur i.v.m. aanvullingen ter voorkoming van misbruik (TK 34106)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (verplaatst naar 10 juni 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Recourt: “De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht” (34093)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen over Chikungungya (inbrengtermijn verlengd tot 5 februari 2015)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa) (TK 34112)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen -...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Hoorzitting met de president van de Nederlandsche Bank (DNB) over de op 22 januari 2015 door de Europese Centrale Bank (ECB) genomen monetaire beleidsmaatregelen

Hoorzitting
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Duurzaamheid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Ontvangst president International Crisis Group, Jean-Marie Guéhenno.

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Onderzoeken MH17

Algemeen overleg
Thorbeckezaal