Commissievergaderingen

Vrijdag 1 oktober 2021

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 09:30 - 16:00 uur

NPO, Landelijke Publieke Omroepen, RPO, NLPO en Beeld en Geluid/Netwerk Mediawijsheid

Werkbezoek
Hilversum (besloten)

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 09:45 - 13:00 uur

Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Wijziging Verordening terbeschikkingstelling eigen middelen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele EU-Gezondheidsraad (12 en 13 oktober 2021)

Inbreng schriftelijk overleg

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal) (inbrengdatum verplaatst naar vrijdag 8 oktober 2021)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)