Commissievergaderingen

Vrijdag 1 juli 2022

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Vergadering

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:30 - 14:00 uur

Tom Postmes

Verhoor
Enquêtezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van FNV Zorg en Welzijn om aanstaande dinsdag 5 juli 2022 een petitie aan te bieden over het arbeidsmarktvraagstuk in de zorg

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 14:00 - 19:00 uur

Annemarie Heite

Verhoor
Enquêtezaal