Commissievergaderingen

Dinsdag 1 juli 2014

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA, Annual Session, Baku

Vergadering
ja (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele JBZ-Raad van 8 en 9 juli 2014

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Remigratie projekt regeling 45

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

‘Zorgeloos naar school met diabetes’

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Strategic Board Delta Region, mede namens gemeente Bergen op Zoom bieden de Koepelvisie Strategic Board 'Slim Specialiseren, Versneld Duurzaam Innoveren Delta Region 2030' aan i.v.m. het debat over de sluiting van Philip Morris in Bergen op...

Petitie
Petitie Statenpassage

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Energiebesparing

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake de actuele politieke situatie in Sudan

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 16:45 uur

Verkiezing van een nieuwe voorzitter van de commissie Financiën

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Coffeeshopbeleid (tweede termijn)(uitgesteld tot na het zomerreces)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 19:00 uur

Euthanasie in de psychiatrie (verplaatst naar 24 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:30 - 17:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:45 - 17:15 uur

Gezamenlijke procedurevergadering van de commissies Infrastructuur en Milieu uit de Eerste Kamer en uit de Tweede Kamer

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Gezamenlijke vergadering van de commissies KOREL en KR

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Negatief oordeel NVAO inzake 26 studies in de geesteswetenschappen

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Defensie

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Informatievoorziening project Vervanging F-16

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 18:30 - 21:00 uur

Uitwerking directe betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 20:00 - 22:30 uur

Jaarverslag 2013 Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal