E-mailprocedure : {EMAILPROCEDURE}: verzoek van het lid Van der Plas (BBB) om het CD GGZ/Suïcidepreventie van 11 april a.s.om te zetten in een SO; uw reactie hedenmiddag 16.00 uur

De vergadering is geweest

10 april 2024
16:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Op de emailprocedure is als volgt gereageerd:
  • De fractie van de PVV steunt het verzoek;
  • De fracties van VVD, GroenLinks-PvdA, NSC, D66, SP, PvdD en ChristenUnie steunen het verzoek niet;
  • Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit betekent dat er geen meerderheid is voor het verzoek van het lid Van der Plas (BBB) om het commissiedebat GGZ/Suïcidepreventie op donderdag 11 april a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg.
 
Met vriendelijke groet,
Esmeijer, M.E.
plaatsvervangend griffier
GC Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

========================================================

Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Onderstaand treft u aan een verzoek van het lid Van der Plas (BBB) om het donderdag a.s. ingeplande commissiedebat GGZ/Suïcidepreventie om te zetten in een schriftelijk overleg. Graag verneem ik uiterlijk hedenmiddag om 16.00 uur of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst*.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Noot van de griffie: Indien de commissie het voorstel steunt, dan zal in de procedurevergadering van morgenochtend een datum voor de inbreng voor het schriftelijk overleg worden vastgesteld.
 
 
Met vriendelijke groet,
Esmeijer, M.E.
plaatsvervangend griffier
GC Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geachte griffier,
Vanwege het plenaire debat over het voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie waar Kamerleden ook de mogelijkheid hadden om vragen te stellen en opmerkingen te maken over suïcidepreventie in het algemeen.
 
Wil ik namens mevrouw van der Plas graag een spoed e-mail procedure starten om een schriftelijk overleg te voeren over GGZ/ Suïcidepreventie in plaats van het commissiedebat van a.s. donderdag.
Met vriendelijke groet,
Jochem (J.A.) Vrugt
Beleidsmedewerker VWS
BBB
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    verzoek van het lid Van der Plas om een schriftelijk overleg te voeren over GGZ / Suïcidepreventie in plaats van een commissiedebat

    Te behandelen:

    Loading data