Vergadering : Benelux Parlement - Commissiedag

De vergadering is geweest

12 januari 2024
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Brussel
Commissie: delegatie naar de Benelux Parlementaire Assemblee

Deelnemers

  • W.T. van Ballekom (EK/VVD) ()
  • H.J.J. Talsma (EK/ChristenUnie) ()
  • A. Ramsodit (EK/GroenLinks-PvdA) ()
  • F. Belhirch (EK/D66) ()
  • A.W.J.A. van Hattem (EK/PVV) ()
  • R.A. (Rik) Janssen (EK/SP) ()
  • S.M. Kluit (EK/GroenLinks-PvdA) ()
  • A.A.H. van Campen (VVD)
  • A.H.J. de Kort (VVD)
  • A.J.M. van Kesteren (EK/PVV) ()