E-mailprocedure : Toevoegen brief aan SO RBZ/Handel d.d. 15 november 2023

De vergadering is geweest

14 november 2023
17:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Geachte leden,
 
Gisteren is de kabinetsappreciatie Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) tussen de Europese Unie en Kenia, zoals aangekondigd in de Geannoteerde Agenda voor de RBZ/Handel, met de Kamer gedeeld (zie bijgevoegd). Aangezien de inzet van de Europese Commissie is om ondertekening nog dit jaar plaats te laten vinden, is het voorstel deze brief toe te voegen aan de agenda van het schriftelijk overleg RBZ/Handel van morgen woensdag 15 november 12.00 uur.
 
Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan verneem ik dat graag uiterlijk vandaag dinsdag 14 november 17.00 uur. Als er geen reacties binnenkomen, ga ik er vanuit dat hiertegen geen bezwaar is en wordt de brief toegevoegd aan de agenda van het SO.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers
Commissiegriffier
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
& Koninkrijksrelaties
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Kabinetsappreciatie Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) tussen de Europese Unie en Kenia

    Te behandelen:

    Loading data