Commissiedebat : Gewasbeschermingsmiddelen

De vergadering is geweest

14 mei 2024
17:00 - 21:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 4 MINUTEN

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • A. Podt (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • I. Kostic (PvdD)
 • A.J. Flach (SGP)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Gebruik middel Racumin Foam

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitkomst EU stemming van 13 oktober 2023 inzake glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Strategisch Kader Biociden en stand van zaken programma IPM-knaagdierbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken moties glyfosaathoudende middelen en andere moties op het terrein van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitkomst EU beroepscomité van 16 november 2023 inzake glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Pesticide Action Network Netherlands (PAN Nederland) over de “oproep over hervergunning van glyfosaat”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming - december

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van 17 januari 2024, over de stand van zaken rond waterkwaliteit en gebruik bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de door de biologische fruitteeltsector aangevraagde vrijstelling voor de bestrijding van de appelbloesemkever en schurft met biologische bestrijdingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Kostic, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2024, over het gebrekkige toezicht en handhaving op landbouwgifgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de aangenomen motie van het lid Van der Plas c.s. over voor 3 mei 2024 vrijstellingen verlenen voor de middelen Tracer en Exirel in de kersenteelt (Kamerstuk 21501-32-1639)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming - voorjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afhandeling incident biocide Racumin Foam in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data