Rondetafelgesprek : Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
3e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging position papers*)

Bijlage

Deelnemers

 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • H. Bevers (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • H.M. Krul (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Programma rondetafelgesprek over de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur:

  Blok 1: Cultuur, Wetenschap en Media (14.00 – 15.00 uur)
  - mw. H. Rijpstra, directeur-bestuurder Omrop Fryslân
  - dhr. J. J. Hoebe, vice president Screen Talent Europe
  - dhr. M. Hospers, algemeen directeur Explore the North
  - mw. N. IJssennagger-Van der Pluijm, directeur-bestuurder Fryske Akademy

  Blok 2: Rechtspraak (15.00 – 16.00 uur)
  - dhr. F. Dijkstra, beëdigde rechtbanktolk
  - dhr. A.R. Van der Winkel, president Rechtbank Noord-Nederland
  - dhr. J. Koster, voorzitter taaladviesorgaan DINGtiid
  - mw. B.G. Kooi, advocaat Kooi Advocaten

  Blok 3: Onderwijs (16.00 – 17.00 uur)
  - mw. A. Merkuur, taalkundige en assistent-professor Friese taal en cultuur Rijksuniversiteit Groningen
  - mw. A. Wallinga, docent Friese taal en cultuur Drachtster Lyceum
  - dhr. A. P. Walsweer, associate lector Meertaligheid & Geletterdheid NHL Stenden
  - dhr. H. Van der Molen, directeur Marketing, Communicatie en Public Affairs Firda
  - mw. S. De Boer, directielid Sintrum Frysktalige Berne-opfang

  Blok 4: Bestuur (17.00 – 18.00 uur)
  - dhr. A. Brok, Commissaris van de Koning provincie Fryslân
  - dhr. R. De Groot, tweede vicevoorzitter van het comité van deskundigen van het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden
  - dhr. G. Benedictus, adviseur Steatekomitee Frysk
  - dhr. A.J. Soepboer, wethouder Noardeast-Fryslân

   
 2. 2

  Position papers:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data