E-mailprocedure : E-MAILPROCEDURE: Voorstel annuleren werkbezoek Brazilië Herfstreces 2023

De vergadering is geweest

17 juli 2023
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
 
In onderstaande e-mailprocedure heeft geen enkele fractie bezwaar gemaakt tegen het voorstel om het werkbezoek aan Brazilië in het Herfstreces te annuleren. Daarmee is besloten dat het werkbezoek geen doorgang zal vinden.
 
Met vriendelijke groet,

Arjen Westerhoff
griffier van de commissie voor Buitenlandse Zaken/clerk committee on Foreign Affairs