Commissiedebat : Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
13:30 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers op de activiteit in Parlis

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. de Vries
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • H. Kat (D66)
 • N.G.J. Temmink (SP)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 6 minuten*

 2. 2

  Vijftiende Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode mei - augustus 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording feitelijke vragen over de Vijftiende Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode mei - augustus 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aantal overleden kinderen van gedupeerde ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleid uitbetaling kindregeling in geval van gezagsbeëindiging

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Maatregelen met betrekking tot Commissie Werkelijke Schade (CWS)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van het gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 10 over het bieden van een persoonlijk gesprek en integrale behandeling voor ex-partners (Kamerstuk 36352-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen, gedaan tijdens het debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' van 23 mei 2023, inzake reconstructie van de mail van 5 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder de kindregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op schriftelijke vragen inzake Schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder de kindregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nabestaandenregeling hersteloperatie toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op diverse verzoeken commissie over toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nazending beslisnota's bij Kamerbrief 'Maatregelen met betrekking tot Commissie Werkelijke Schade (CWS)'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Alternatieve schaderoute voor aanvullende werkelijke schade

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Signaal IBTD 'Levens in de wachtstand'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ministeriële regeling vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over de vijftiende Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode mei - augustus 2023 (Kamerstuk 31066-1291)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder de kindregeling (Kamerstuk 24515-718)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het signaal “Levens in de wachtstand” van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane (IBTD)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op de motie van het lid Marijnissen c.s. over ouders na de lichte toets de keuze voor maatwerk aanbieden en dit proces mogelijk maken binnen de hersteloperatie kinderopvang (Kamerstuk 36410-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie om een intern ADR-onderzoek uit te voeren bij de UHT en CWS

  Te behandelen:

  Loading data