Commissiedebat : Verkeersveiligheid [ Tot nader order uitgesteld]

De vergadering is verplaatst

7 december 2023
13:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
Tot nader order uitgesteld

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlage