Commissiedebat : Verkeersveiligheid

De vergadering is geweest

30 januari 2024
16:30 - 21:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunten toegevoegd


In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.L. Postma (NSC)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • C.R. van Zanten (BBB)
 • I. el Abassi (DENK)
 • C. Stoffer (SGP)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Afschrift reactie op een burgerbrief inzake parkeerproblematiek voor vrachtwagenchauffeurs in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport onderzoek verkeersveiligheid lichte T-voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag examens’ 2e kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Compensatieregeling gebruikers Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nationaal leerplan leerling rijbewijs B en verkenning nieuwe publieke taken rijschoolbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wettelijke evaluatie IBKI 2018-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Digitaal waarschuwen voor schoolzones

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag’ examens derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzamelbrief EU wet- en regelgeving op het gebied van mobiliteitsdata en wegverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informeren gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van Ginneken c.s. over verlenging van de tijdelijke vrijstelling voor de rijbewijs C-plicht voor zero-emissie bedrijfsvoertuigen (t.v.v. 31305-421) (Kamerstuk 31305-431)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kosten rijbewijskeuringen en voortgang optimalisatietraject stelsel medische rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van de leden Koerhuis en Alkaya over het wijzigen van de Wegenverkeerswet zodat zware verkeersovertreders een levenslange rijontzegging kunnen krijgen (Kamerstuk 36200-XII-44)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken van de verkeersveiligheid najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken LEV-kader

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzamelbrief verkeershandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Invulling toezegging over de stand van zaken gesprekken sector over toegankelijkheid auto’s voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eerste beeld uitbreiding 30 km/u wegen in de gemeente Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de ontwerp-voorhang Wijziging Kentekenreglement i.v.m. kentekening van bijzondere bromfietsen (Kamerstuk 29398-1081)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Proces aanpak opvoeren elektrische fietsen

  Te behandelen:

  Loading data