Commissiedebat : Klimaat & energie (algemeen)

De vergadering is geweest

27 september 2023
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
 
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 5 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.A.A. Jetten
  minister voor Klimaat en Energie

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.J. Klink (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • R.M. Boucke (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op de uitkomsten van de evaluatie van de Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Geactualiseerd onderzoek naar de businesscase van zonnepanelen in de huursector

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie energie-innovatie instrumentarium en herijking MMIP’s

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken Subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Terugkoppeling klimaatconferentie Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Adviesrapport EU Scientific Advisory Board on Climate Change

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Zonnebrief

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang voorstel Wet collectieve warmte

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Concept-update Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Netcapaciteit, de versnelling van de energietransitie en de noodzaak van flexibiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanpassing in planning net op zee en tenders voor IJmuiden Ver Alpha en Beta

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Routekaart Energieopslag voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsappreciatie WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ruimtelijke samenhang windparken en mijnbouwactiviteiten op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. verloop openstelling SDE++ 2022 (Kamerstuk 31239-368)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over Openstelling SDE++ 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vraag gesteld tijdens het commissiedebat Klimaat en Energie van 15 februari 2023, over inzicht in energie-infraprojecten die risico op vertraging lopen vanwege stikstofvergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Publicatie IPCC-rapport ‘AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsstandpunt initiatief Vanuatu VN-resolutie adviesaanvraag klimaat aan het Internationaal Gerechtshof

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Versnellingsaanpak energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging aan het lid Van Raan om in te gaan op het artikel op de website Mongabay over het Amerikaanse bedrijf Enviva

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Prioriteringskader uitbreidingsinvesteringen netbeheerders

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Openstelling SDE++ 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verloop openstelling SDE++ 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Besluit nadeelcompensatie RWE

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Leveringszekerheid elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data