E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van den Berg om brief Inrichting van zorgcoordinatie te agenderen voor het SO Acute zorg

De vergadering is geweest

15 mei 2023
14:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Onderstaand treft u een verzoek aan van het lid Van den Berg (CDA) om de vanmiddag ontvangen brief van de minister van VWS  Inrichting van zorgcoördinatie te agenderen voor het schriftelijk overleg Acute zorg (inbrengdatum woensdag a.s., 14.00 uur).
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 15 mei a.s. om 14.00 uur of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst*.
 
 
Met vriendelijke groet,
Esmeijer, M.E.
plaatsvervangend griffier
GC Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste griffier,
 
CDA zou de brief Inrichting van zorgcoordinatie die zojuist is binnengekomen graag willen toevoegen aan SO acute zorg; kunt u daarvoor svp email procedure starten?


Hartelijke groet, Joba
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van den Berg om brief Inrichting van zorgcoördinatie te agenderen voor het SO Acute zorg

    Te behandelen:

    Loading data