E-mailprocedure : Verzoek van de leden Westerveld (GroenLinks), Kat (D66) en Mohandis (PvdA) om een commissiedebat Maatschappelijke opvang in te plannen op 1 juni 2023 | Uw reactie graag uiterlijk maandag 15 mei aanstaande om 12.00 uur

De vergadering is geweest

15 mei 2023
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Onderstaand treft u een verzoek aan van de leden Westerveld (GroenLinks), Kat (D66) en Mohandis (PvdA) om op 1 juni 2023 van 10.00 tot 14.00 uur een commissiedebat over Maatschappelijke opvang in te plannen met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport*. Zie onderstaand bericht voor de toelichting op dit verzoek.
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 15 mei 2023 om uiterlijk 12.00 uur of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst**.
*Indien dit verzoek door een meerderheid wordt gesteund, zal de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden verzocht om voorafgaand aan het commissiedebat een stand van zakenbrief aan de Kamer te doen toekomen.
 
Met vriendelijke groeten,

Julie-Jet Bakker

Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Westerveld (GroenLinks), Kat (D66) en Mohandis (PvdA) om een commissiedebat Maatschappelijke opvang in te plannen op 1 juni 2023.

    Te behandelen:

    Loading data