Commissiedebat : Leefbaarheid en veiligheid (commissiedebat is uitgesteld tot na het zomerreces i.v.m. plenair debat over parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen)

De vergadering is verplaatst

7 juni 2023
13:00 - 17:00 uur
Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlage