Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 7 juni 2023

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering (i.e. 6 juni 2023) worden ingediend.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Rapportage Grote ICT-activiteiten 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de voortgang Datavisie Handelsregister (Kamerstuk 32761-256)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezicht in het digitale domein (o.a. op AI en algoritmes)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies Raad van State inzake Derdenbesluit BRP

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het plan van aanpak voor de ontwikkeling van een begroting voor digitale zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen vanaf 4 mei tot 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. het fiche: Cybersolidariteitsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over Raad van Europa verdrag over AI, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat (Kamerstuk 21501-33-1006)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda formele Telecomraad 2 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Cybersolidariteitsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Mededeling Cybersecurity Skills Academie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Wijziging Verordening Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering (Cyber Security Act)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de laatste stand van zaken in de onderhandelingen over een nieuw adequaatheidsbesluit voor overdracht van persoonsgegevens tussen de EU en de Verenigde Staten (VS), de concrete inzet van Nederland hierin en een eerste reactie op de recordboete die deze week is opgelegd door de Ierse Data Protection Commission, de gegevensbeschermingsautoriteit van Ierland, aan Facebook-moederbedrijf Meta

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht geplande activiteiten commissie voor Digitale zaken

  Ter informatie.

  Geplande activiteiten
  06-06-2023 16.30 - 17.30 Technische briefing door Algemene Rekenkamer (besloten) Rapporten resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK van de ministeries van BZK, EZK en van J&V voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering 
  13-06-2023 16.30 - 23.15 Wetgevingsoverleg  Jaarverslag en Slotwet 2022 en rapporten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK van de ministeries van JenV, EZK en van BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering 
  14-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Desinformatie en online platformen
  15-06-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Opruimen vervuilde data
  20-06-2023 17.00 - 18.00 Gesprek WRR over huidige ontwikkelingen en regulering op het gebied van AI
  28-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Digitaliserende overheid
  29-06-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  22-08-2023 - 24-08-2023 Werkbezoek Estland: Kansen en risico's van digitalisering
  06-09-2023 10.00 - 11.30 Gesprek TikTok
  07-09-2023 10.00 - 11.00 Rondetafelgesprek Voortzetting rondetafelgesprek Impact intensief gebruik van digitale technologieën en middelen (Blok 2 van het RTG d.d. 13 april jl)
  14-09-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Kinderen en digitale rechten

  Geplande procedurevergaderingen tot herfstreces
  wo 07-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  wo 21-06-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  wo 05-07-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  wo 13-09-2023 10.00 - 12.00 Procedurevergadering
  wo 27-09-2023 10.00 - 11.00 Strategische procedurevergadering
  wo 27-09-2023 10.00 - 12.00 Procedurevergadering
  wo 11-10-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering

   
 17. 17

  Overzicht ongeplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ongeplande activiteiten
  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid
  Commissiedebat Basisregistratie personen
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Gesprek Autoriteit Persoonsgegevens aanbieding Jaarverslag inventarisatie loopt t/m 8 juni a.s.
  Rondetafelgesprek Duurzaamheid en Digitaliserin
  g (inventarisatie is afgerond: het rondetafelgespek wordt gepland op 9 november 13.30 -16.00 uur)
 18. 18

  Korte presentatie van bevindingen rapporteurs WGO Jaarverslag en Slotwet d.d. 13 juni a.s.

  De commissie stemt in met de opzet van de presentatie van de rapporteurs voor het WGO Jaarverslag en Slotwet d.d. 13 juni a.s. die de rapporteurs aan het begin van het WGO zullen houden.