Wetgevingsoverleg : Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

De vergadering is geweest

14 november 2022
10:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Digitale Zaken

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • D. Yesilgöz-Zegerius
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Onderdelen van de departementale ontwerpbegrotingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid, voor zover het onderwerpen betreft waarop de commissie voor Digitale Zaken het voortouw heeft.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de Jaarrapportage Grote ICT-projecten 2021 (Kamerstuk 26643-850)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het rapport 'Algoritmes getoetst; De inzet van 9 algoritmes bij de rijksoverheid' (Kamerstuk 26643-854)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Publieke controle op algoritmen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het onderzoek 'Algoritmes afwegen. Verkenning naar maatregelen ter bescherming van mensenrechten bij profilering in de uitvoering' van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rijksbrede beschouwing bij meerjarige, departementale informatieplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begrotingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-VII), Economische Zaken en Klimaat (XIII) en Justitie en Veiligheid (VI) die zien op Digitale Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Werkagenda "Waardengedreven Digitaliseren"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Spreektijdverdeling en sprekersvolgorde

  Voor wetgevingsoverleggen waarbij een begrotingsonderdeel wordt behandeld wordt de zogenoemde ‘begrotingsvolgorde’ aangehouden. 

  Spreektijden zoals geïnventariseerd
  • Q.M. Rajkowski VVD - 12 min
  • H. Dekker-Abdulaziz D66 - 12 min
  • L.M. van Ginneken D66 - 12 min
  • V.D.D. van Weerdenburg PVV - 10 min
  • H. Bontenbal CDA - 8 min
  • R.M. Leijten SP - 15 min
  • K. Bouchallikh GroenLinks - 7 min
  • B.C. Kathmann PvdA - 10 min
  • D.G.M. Ceder ChristenUnie - 7 min
  • S.H. (Sylvana) Simons BIJ1 - 7 min
   
   
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data