E-mailprocedure : [SPOED EMAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Omtzigt, Agema, Kuiken, Azarkan, Van der Plas, Tielen, Koekkoek en Westerveld inzake een memo van het RIVM over de ziekenhuiscapaciteit uit 2020

De vergadering is geweest

27 juni 2022
14:00 uur
Onderstaand treft u aan een verzoek van de leden Omtzigt (lid Omtzigt), Agema (PVV), Van der Plas (BBB), Kuiken (PvdA), Azarkan (DENK), Tielen (VVD), Koekkoek (Volt) en Westerveld (GroenLinks) om namens de commissie de minister van VWS te verzoeken een reactie aan de Kamer te doen toekomen naar aanleiding van berichtgeving over een memo van het RIVM over ziekenhuiscapaciteit en corona uit februari 2020, met hierin opgenomen drie vragen:  
  • Het memo van het RIVM;
  • Reactie op de vraag wanneer het OMT deze memo ter beschikking kreeg;
  • Rectie op de vraag of deze memo ter beschikking gesteld is aan de OVV en zo nee, waarom niet.
 
Deze reactie wensen deze leden voor morgen te ontvangen in verband met het het tweeminutendebat Langere termijn coronabeleid d.d. 28 juni 2022. (Zie onderstaand bericht voor het oorspronkelijke bericht met hierin het verzoek).
 
Graag verneem ik uiterlijk vandaag 27 juni om 14.00 uur of het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst*.
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Omtzigt, Agema, Kuiken, Azarkan, Van der Plas, Tielen, Koekkoek en Westerveld inzake een memo van het RIVM over de ziekenhuiscapaciteit uit 2020

    Te behandelen:

    Loading data