Commissiedebat : Leefomgeving

De vergadering is geweest

12 oktober 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd) 

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken en ontwikkelingen inzake het terugdringen van grootschalige grensoverschrijdende luchtverontreiniging

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Houtrookvrij, Vereniging Leefmilieu, Luchtfonds en Clean Air Nederland “Schadelijkheid particuliere houtstook ernstig onderschat”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatie over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport van Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en Wageningen University & Research (WUR) over ‘Landelijk beeld resistentie tegen rodenticiden bij bruine ratten en huismuizen’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het convenant “Te luid geluid is uit”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie van het beleid rond consumentenvuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nationaal MilieuProgramma

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek naar het halen in 2030 van de WHO- advieswaarden voor luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Herijking diepe-plassen-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eindrapportage beleidsverkenning biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitkomsten expertmeetings n.a.v. RIVM-onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof in de regio IJmond

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  PFAS aandachtslocaties, BRL granuliet en signaalrapportage ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie van het lid De Hoop c.s. over een oplossing voor het probleem van slechte luchtkwaliteit voor mensen met een longziekte (Kamerstuk 30175-386)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek naar het halen in 2030 van de WHO- advieswaarden voor luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data