E-mailprocedure : Verzoek van het lid Wuite (D66) tot verlenging verzamel-commissiedebat BES d.d. 23 maart 2022

De vergadering is geweest

14 maart 2022
16:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
 
Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het voorstel voor van het lid Wuite (D66) om het verzamel-commissiedebat BES d.d. 23 maart te verlengen met 30 minuten. Het debat zal dan plaatsvinden van 12.30 tot 15.30 uur (nu gepland van 13.00-15.30 uur).
 
Graag verneem ik uiterlijk maandag 14 maart 2022 16.00 uur of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel, via een reply all op dit bericht.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers
Commissiegriffier
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
& Koninkrijksrelaties
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek verlenging verzamel-commissiedebat BES d.d. 23 maart 2022

    Te behandelen:

    Loading data