Inbreng verslag (wetsvoorstel)

inbreng nader verslag Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35972) (inbrengdatum verplaatst naar 17 januari 2022 14.00 uur)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "inbreng nader verslag Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35972) (inbrengdatum verplaatst naar 17 januari 2022 14.00 uur)"Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie inbreng nader verslag Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (TK 35972) - i.v.m. met nieuwe datum en gewijzigd tijdstip