Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) (TK 35971) (inbrengdatum verplaatst naar 17 januari 2022 14.00 uur)

De vergadering is verplaatst

5 januari 2022
14:00 uur

Bijlage