E-mailprocedure : Verzoek van het lid Agema om een zo spoedig mogelijke reactie te ontvangen van de minister van VWS inzake fase 3a

De vergadering is geweest

6 december 2021
11:00 uur
Van: Commissie VWS  
Verzonden: zaterdag 4 december 2021 10:46
Aan: GC-Commissie-VWS
Onderwerp: [EMAILPROCEDURE}: verzoek van het lid Agema om een zo spoedig mogelijke reactie te ontvangen van de minister van VWS inzake fase 3a: uw reactie graag uiterlijk maandag a.s. om 11.00 uur
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Onderstaand treft u aan een verzoek van het lid Agema (PVV) om een zo spoedige mogelijke reactie van de minister van VWS te ontvangen inzake de stelling van IC-hoofd de heer Van der Voort (in het televisieprogramma Beau) dat nu al sprake is van meer selectie dan normaal voor de IC en dat je kunt zeggen dat we in fase 3a van het draaiboek triage (code zwart) terecht gekomen zijn.
Graag verneem ik uiterlijk maandag 6 december om 11.00 uur of u het verzoek steunt*. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,
Esmeijer, M.E.
plaatsvervangend griffier
GC Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid:
“2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund
 
 
Van: Agema, F.
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 21:00
Aan: Esmeijer, M.E.
Onderwerp: Emailprocedure fase 3a
 
Beste griffie, 
 
Mijn excuses voor de late avond. Maar vanavond was IC-hoofd dhr. Van der Voort te gast in het televisieprogramma BEAU. Hij stelt dat er nu al sprake is van meer selectie dan normaal voor de IC en stelt dat je kunt zeggen dat we in fase 3a van het draaiboek triage (code zwart) terecht gekomen zijn.  Ik zou graag middels wen emailprocedure een zo spoedig mogelijke reactie van de minister van VWS willen vragen. 
 
Vriendelijke groeten,
Fleur Agema

IC-baas ??@Peter_vd_Voort? van het UMC Groningen over de huidige coronasituatie in zijn ziekenhuis: "Feitelijk zou je kunnen zeggen dat we nu in de eerste fase van code zwart zitten." #beau pic.twitter.com/1gEDNASW5G

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Agema om een zo spoedig mogelijke reactie te ontvangen van de minister van VWS inzake fase 3a

    Te behandelen:

    Loading data