Procedurevergadering : Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën, per videoverbinding)

De vergadering is geweest

23 februari 2022
11:15 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven

Bijlagen

Deelnemers

 • J.C. Sneller (D66)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden.

  Geen verzoeken
 2. 2

  Besluitenlijst procedurevergadering Rijksuitgaven d.d. 26 januari 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Geen brieven
 4. 4

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 5. 5

  Brief ERK m.b.t. raadpleging over werkprogramma 2023+

 6. 6

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Conceptadvies over voorgenomen beëindiging groot project HSL-Zuid

  Besluitvorming over dit adviesverzoek is in de vorige procedurevergadering aangehouden.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reeds ingeplande commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het beleidsterrein van de commissie

  Besluit: De commissie besluit het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer in te plannen op woensdag 13 april 2022.
  1. wo 23-03-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën, per videoverbinding)
  2. wo 13-04-2022 16.30 - 18.00 Periodiek overleg Algemene Rekenkamer
  3. wo 20-04-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën, per videoverbinding)
  4. wo 18-05-2022 Verantwoordingsdag
  5. ma 23-05-2022 9.30 - 18.30 V-100
  6. wo 25-05-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën, per videoverbinding)
  7. wo 22-06-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën, per videoverbinding)
  8. wo 06-07-2022 11.00 - 11.15 Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën, per videoverbinding)